صفحات

۱۳۹۰ مرداد ۷, جمعه

این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی


Design on T-shirt:
Calligraphy | Nima Ushij's poem
Design By: Shoeib Abolhassani


طراحی روی لباس:

کالیگرافی | دست‌ها می‌سایم

تا دری بگشایم

به عبث می‌پایم

که به در کس آید

نیما یوشیج

اثر:شعیب ابوالحسنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر